?>

Preoperatieve zorg bij ouderen in de gynaecologie

Kwetsbaarheid en aanpassing van preoperatieve zorg bij oudere patiënten in de gynaecologie

Onderzoeker
V. van der Zanden

PI & partner
Dr. B.C. van Munster i.s.m. Dr. M. Paarlberg, Dr. W.J. Meijer & T.E. Argillander

Financier
Gelre Ziekenhuis

Over dit onderzoek
In recente studies is aangetoond dat screenen op kwetsbaarheid en het aanpassen van de zorg rondom kwetsbare ouderen kan zorgen voor betere postoperatieve uitkomsten. Ons onderzoek richt zich op de manier waarop de preoperatieve zorg voor oudere gynaecologische patiënten vormgegeven kan worden.
In ons onderzoek kijken we met welke kwetsbaarheidsmeting we het beste postoperatieve uitkomsten kunnen voorspellen bij oudere gynaecologisch patiënten. We onderzoeken de voorspellende waarde van het VMS-screeningsinstrument ‘Kwetsbare ouderen’ (VeiligheidsManagementSysteem) en van sarcopenie gemeten in een CT-scan op postoperatieve uitkomsten.
Daarnaast doen we onderzoek naar prehabilitatie, een preoperatief interventieprogramma. Er wordt gestart met een exploratieve studie, omdat er nog nauwelijks iets bekend is over het uitgangsniveau van deze populatie. We onderzoeken daarbij het preoperatieve activiteitenniveau en activiteitenniveau postoperatief tijdens opname van oudere gynaecologisch-oncologische patiënten. Ook wordt er gekeken naar de associatie tussen activiteitenniveau en postoperatieve uitkomsten. Het uiteindelijke doel is om te kunnen onderzoeken of prehabilitatie nuttig is en bijdraagt aan een hogere kwaliteit van zorg.
Hiernaast wordt er middels een kwalitatieve studie onderzoek gedaan naar de behoeften en beperkingen voor patiënten en zorgverleners wat betreft een prehabilitatieprogramma. Daarmee willen we in de toekomst bij de ontwikkeling van een dergelijk programma zorgen dat dit zoveel mogelijk aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de doelgroep.
Kortom, er wordt gekeken naar hoe we in de gynaecologie kunnen screenen op kwetsbaarheid en hoe we ook voor kwetsbare patiënten uiteindelijk de beste zorg kunnen geven zodat de uitkomsten van behandeling zo optimaal mogelijk zijn.

 

Artikelen

Medisch Contact: Stervensfase in het ziekenhuis kan veel persoonlijker

15 mrt. 0 Actueel
Op 13 maart publiceerde Medisch Contact een artikel over de Hospice Care Unit in het UMCG. Deze unit...

Campagne herwaardering ouderen

25 feb. 0 Actueel
Op 11 oktober 2018 heeft Hugo de Jonge, de minister van VWS, de Raad van Ouderen geïnstalleerd....

Het Alzheimer Centrum Groningen is open!

29 jan. 0 Actueel
Het is officieel, Groningen heeft het vijfde Alzheimer Centrum van Nederland. Donderdagmiddag 24 jan...

Opening Alzheimer Centrum Groningen

14 jan. 0 Actueel
Op 24 januari vindt de officiële opening plaats van het Alzheimer Centrum Groningen (ACG). Alzheime...

Symposium ‘Oud & nieuw’ in Isala

5 nov. 0 Actueel
In Zwolle is men er vroeg bij: op 7 december organiseert Isala het symposium 'Oud & nieuw'....