?>

Perioperatieve zorg bij ouderen met gastrointestinale maligniteit

Optimaliseren van perioperatieve zorg voor oudere patiënten met gastro-intestinale maligniteit

Onderzoeker
T.E. Argillander

PI & partner
Dr. B.C. van Munster i.s.m. Dr. P. van Duijvendijk

Financier
Gelre Ziekenhuis

Over dit onderzoek
In dit onderzoeksproject wordt gekeken naar de zorg rondom operaties bij ouderen met gastro-intestinale maligniteit. Het doel van het project is om de patiënten goed in kaart te brengen zodat er passende pre- en postoperatieve interventies ontwikkeld kunnen worden.

In de preoperatieve fase wordt kwetsbaarheidsscreening met het VeiligheidsManagementsSysteem (VMS) -instrument geëvalueerd. Mogelijk zou het gebruikt kunnen worden als screeningsinstrument om risicopatiënten op te sporen onder oudere patiënten die een operatie moeten ondergaan voor colorectaal carcinoom. Het doel van dit onderzoek is om de toegevoegde waarde van het VMS-instrument als voorspeller van slechte postoperatieve uitkomsten te bepalen bij deze patiënten.

Daarnaast wordt er in het kader van een prospectief cohortonderzoek gekeken naar de perioperatieve beweegpatronen van oudere patiënten met colorectaal carcinoom. Lichamelijke activiteiten worden preoperatief gedurende 7 dagen en tijdens de hele opname gemeten met een bewegingssensor. Er wordt onderzocht of er een verband bestaat tussen weinig bewegen, postoperatieve functionele achteruitgang en chirurgische uitkomstmaten. Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de fysieke activiteiten van oudere patiënten met colorectaal carcinoom en om risicopatiënten te identificeren waarbij (p)rehabilitatie van toegevoegde waarde zou kunnen zijn.

Het derde onderdeel van het project is in kaart brengen van de wensen en beperkingen van oudere patiënten met colorectaal carcinoom ten aanzien van prehabilitatie (preoperatieve fitheidsstraining). Oudere patiënten worden vóór en na de operatie geïnterviewd over hun opvattingen over prehabilitatie. Met input van de patiënten is het mogelijk om in de toekomst passende en op-maat-gemaakte preoperatieve interventies te ontwikkelen.

In het vierde projectonderdeel wordt spiermassa van oudere patiënten met colorectaal carcinoom vóór de operatie en een aantal maanden na de operatie gemeten op CT-scans. Het verlies van spiermassa en -functie is een bewezen risicofactor voor negatieve postoperatieve uitkomsten. Tot nu toe wordt spiermassa in de meeste onderzoeken op maar één tijdspunt gemeten (in de preoperatieve fase). Omdat patiënten met colorectaal carcinoom een aantal maanden na de operatie een vervolg CT-scan krijgen, biedt dit een kans om de veranderingen in spiermassa te kunnen meten. Het doel van dit onderzoek is om veranderingen in spiermassa te karakteriseren en te relateren aan overleving en verschillende postoperatieve uitkomsten in oudere patiënten die een operatie hebben ondergaan voor colorectaal carcinoom.

Het laatste deel betreft een systematische review over de chirurgische behandelingen van maagcarcinoom bij oudere patiënten. Oudere en kwetsbare patiënten met maagcarcinoom hebben een significant verhoogd risico op postoperatieve morbiditeit en mortaliteit. Het is op dit moment niet duidelijk hoe oudere patiënten met operabel maagcarcinoom het beste behandeld kunnen worden. Het doel van de systematische review is 1) om de voor- en nadelen van een maagresectie te bespreken ten opzichte van geen resectie (alleen chemotherapie of best supportive care), 2) om te kijken of laparoscopische maagresectie tot betere uitkomsten leidt ten opzichte van een open resectie, en 3) om te bepalen of oudere patiënten baat hebben bij een uitgebreide lymfklierdissectie vergeleken met beperkte lymfklierdissectie.

 

Artikelen

Medisch Contact: Stervensfase in het ziekenhuis kan veel persoonlijker

15 mrt. 0 Actueel
Op 13 maart publiceerde Medisch Contact een artikel over de Hospice Care Unit in het UMCG. Deze unit...

Campagne herwaardering ouderen

25 feb. 0 Actueel
Op 11 oktober 2018 heeft Hugo de Jonge, de minister van VWS, de Raad van Ouderen geïnstalleerd....

Het Alzheimer Centrum Groningen is open!

29 jan. 0 Actueel
Het is officieel, Groningen heeft het vijfde Alzheimer Centrum van Nederland. Donderdagmiddag 24 jan...

Opening Alzheimer Centrum Groningen

14 jan. 0 Actueel
Op 24 januari vindt de officiële opening plaats van het Alzheimer Centrum Groningen (ACG). Alzheime...

Symposium ‘Oud & nieuw’ in Isala

5 nov. 0 Actueel
In Zwolle is men er vroeg bij: op 7 december organiseert Isala het symposium 'Oud & nieuw'....