Hospital At Home

Onderzoeker
M.A. Pouw

PI & partners
Prof. dr. S.E.J.A. de Rooij i.s.m. Dr. N. Smidt & Dr. B.C. van Munster

Financiers
Deltaplan Dementie & Memorabel

Over dit onderzoek
Het merendeel van de patiënten met cognitieve stoornissen woont thuis met hulp van mantelzorgers en gespecialiseerde thuiszorg. Een acute ziekenhuisopname verloopt bij deze patiënten vaak gecompliceerd door het optreden van ziekenhuis-gerelateerde complicaties zoals vallen, delier, ondervoeding en achteruitgang van het functioneren. Na ontslag uit het ziekenhuis kan een groot deel van deze patiënten niet terug naar huis en moet (tijdelijk) worden opgenomen in een verpleeg- of verzorgingshuis. Hospital at Home (H@H) wil een nieuw zorgpad bieden waarin ziekenhuiszorg in een patiënt zijn eigen huis kan worden gerealiseerd en daardoor ziekenhuis-gerelateerde complicaties en verpleeghuisopnames kunnen worden voorkomen. De doelgroep van Hospital at Home is patiënten van 65 jaar en ouder met cognitieve stoornissen (zoals dementie) die in het ziekenhuis opgenomen moeten worden vanwege een acute zorgvraag. In plaats van zorg in het ziekenhuis zal er ziekenhuisverplaatste zorg in het eigen huis van de patiënt plaats vinden. We hopen door patiënten in hun thuisomgeving te behandelen meer kwalitatieve tijd thuis te kunnen bieden en het optreden van ziekenhuis-gerelateerde complicaties bij patiënten met cognitieve stoornissen te verminderen.

Website
www.hospitalathome.nl

Twitter
@_HospitalatHome

Publicaties

  • Pouw MA, Calf AH, van Munster BC, ter Maaten JC, Smidt N, de Rooij SE. Hospital at Home care for older patients with cognitive impairment: a protocol for a randomised controlled feasibility trial. BMJ Open. 2018;8:e020332. [link]

 

Artikelen

Symposium ‘Oud & nieuw’ in Isala

5 nov. 0 Actueel
In Zwolle is men er vroeg bij: op 7 december organiseert Isala het symposium 'Oud & nieuw'....

SANO Wetenschapsdag 2018

1 okt. 0 Actueel
Het UNO-UMCG, Universitair Netwerk Ouderenzorg - UMCG, organiseert dit jaar op 8 november de SANO We...

Internationale dag tegen ouderenmishandeling

15 jun. 0 Actueel
Het is vandaag, 15 juni, de internationale dag tegen ouderenmishandeling. Wereldwijd wordt er aandac...

Symposium ‘Ziekenhuis en omgeving seniorvriendelijk?’

28 mei. 0 Actueel
Op 6 juli organiseren Denktank 60+ Noord en Anders Oud 2030 het symposium 'Ziekenhuis en omgeving se...

Gezondheidsvaardigheden: één op de drie Nederlands heeft problemen

7 mei. 0 Actueel
Nivel, het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, deed recent onderzoek naar de...