?>

Medische apps en websites

Hier verzamelen wij medische apps en websites die bij ons in beeld zijn gekomen en we met u willen delen. Heeft u nog een suggestie? Laat het ons weten via onze contact-pagina!

Spring snel naar:


3D Brain

Gebruik deze Engelstalige app om 29 interactieve structuren van de hersenen te bekijken. Ontdek hoe elk hersengebied werkt, wat er gebeurd wanneer het gewond raakt en welke rol het speelt bij mentale ziekte.
3D Brain in de App Store
3D Brain op Google Play

ABX Dosage

ABX Dosage is een Engelstalig naslagwerk voor antimicrobiële dosisaanpassingen bij nierfalen.
ABX Dosage in de App Store

Artsenwijzer Diëtetiek

Dé informatiebron over de bijdrage van voeding en diëtetiek aan de behandeling bij uiteenlopende aandoeningen. De Nederlandse Vereniging van Diëtisten maakt dit beschikbaar.
Website Artsenwijzer Diëtetiek

CORE – Readmission Risk Calculators

Het Yale-NewHaven Hospital Center for Outcomes Research and Evaluation (CORE) maakte een readmission risk calculator.
CORE in de App Store
Website CORE

Farmacotherapeutisch Kompas

De geneesmiddelteksten uit het Farmacotherapeutisch Kompas (FK) zijn nu gratis beschikbaar als applicatie en offline te gebruiken (handig voor huisartsen en in ziekenhuizen). De applicatie wordt 3-maandelijks geactualiseerd.
FK in de App Store
FK op Google Play
Website FK

GALM

Het Groninger Actief Leven Model (GALM) bestaat uit diverse programma’s voor ouderen in de leeftijd van 60-85 jaar die onvoldoende bewegen.
Website GALM

Loketgezondleven.nl

Loketgezondleven.nl biedt professionals kennis, tips en praktische handvatten bij hun werk aan de gezonde leefstijl van burgers.
Website Loketgezondleven.nl

MedCom

MedCom is een unieke medische app waarmee je je in minder dan 15 seconden voorbereidt op je gesprek met de patiënt. De gespreksvaardigheden zijn patiëntgericht: naast respectvol en effectief, zoveel mogelijk wetenschappelijk verantwoord. Handig voor in de spreekkamer, op de afdeling of bij de patiënt thuis.
MedCom in de App Store
MedCom op Google Play

Meldcode VWS

De Meldcode App helpt professionals in te grijpen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. De App behandelt de 5 stappen van de meldcode en biedt de mogelijkheid direct met de juiste instanties in contact te treden.
Meldcode VWS in de App Store
Meldcode VWS op Google Play

MEWS

De Engelstalige app Modified Early Warning Score (MEWS) is een eenvoudig scoresysteem ter verbetering van de kwaliteit en veiligheid.
MEWS in de App Store

Mini Nutritional Assessment

De app MNA (Mini Nutritional Assessment) is beschikbaar in het Engels. Te gebruiken bij de voedingsscreening van een oudere patiënt.
MNA in de App Store
Website MNA

NHG-Standaarden

De NHG-Standaarden voor de huisarts zijn onmisbaar voor de huisarts en voor iedere andere beroepsbeoefenaar die met de NHG-Standaarden te maken heeft. Vanaf nu heeft u op uw smartphone altijd de samenvattingskaartjes bij de hand, in de praktijk, thuis en onderweg. Is er een nieuwe samenvattingskaart beschikbaar, dan ontvangt u hierover een melding in de app.
NHG-Standaarden in de App Store
NHG-Standaarden op Google Play
Website NHG-Standaarden

NKOP

Het Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie is partner voor professionals die werkzaam zijn in mental health and aging.
Website NKOP

PalliArts

PalliArts biedt landelijke en regionale informatie over palliatieve zorg overal op ieder moment. De app biedt ondersteuning aan de (huis)arts en anderen bij het verlenen van palliatieve zorg, zodat deze betere zorg kan geven, afgestemd op de wensen van de patiënt en diens naasten ongeacht waar de patiënt zich bevindt.
PalliArts in de App Store
PalliArts op Google Play
Website PalliArts

Psychiatrienet

Een onafhankelijke selectie van de belangrijkste sites door psychiaters.
Website Psychiatrienet

Qruxx

Het kennisplatform over waardegedrevene zorg waar u het laatste nieuws, achtergrondartikelen, wetenschappelijke verhalen en blogs op dit gebied vindt.
Website Qruxx

Risicoscan

Met de App Risicoscan kunnen zorgmedewerkers in de ouderenzorg eenvoudig en snel gezondheidsrisico’s bij ouderen signaleren. De app geeft suggesties voor vervolgacties en praktische adviezen om de zorg te verbeteren. Deze app voor risicosignalering is voor zorgmedewerkers in verpleeg- en verzorgingshuizen, en voor thuiszorgmedewerkers.
Risicoscan in de App Store
Risicoscan op Google Play
Website Risicoscan

RIVM

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zet zich in voor een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving. Het heeft een centrale rol in de infectieziektebestrijding en in landelijke preventie- en screeningsprogramma’s.
Website RIVM

Synchopedia

A free access educational website targeted at students, residents and physicians who want to learn more about syncope.
Website Synchopedia
Artikel over Synchopedia als PDF

TNO

TNO verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. Eén van de aandachtsgebieden is gezond leven (gezond werken en leven bevorderen).
Website TNO

Trimbos

Het Trimbos-instituut wil de geestelijke gezondheid verbeteren door het delen van kennis. De vijf kernthema’s zijn alcohol, drugs, tabak, veel voorkomende psychische stoornissen en ernstige psychische aandoeningen.
Website Trimbos

U-Prevent

U-Prevent is een online platform waarop u tools kunt vinden voor het individualiseren van cardiovasculair risicomanagement.
Website U-Prevent

Vaatrisico

Deze app berekent op eenvoudige wijze het risico op ziekte of sterfte door hart- en vaatziekten binnen 10 jaar. De app bevat daartoe drie instrumenten: de CVRM score risicotabel, de ADVANCE risicoscore en de SMART risicoscore.
Vaatrisico in de App Store
Vaatrisico op Google Play

Veiligheid.nl

Veiligheid.nl zet zich in om het aantal ongevallen te verlagen. Voor professionals die zich bezig houden met valpreventie voor ouderen werden speciale interventies en trainingen ontwikkeld.
Website Veiligheid.nl

Vilans

Vilans is het kenniscentrum voor langdurende zorg. Vilans doet onderzoek, ontwikkelt en deelt kennis, adviseert en helpt bij het implementeren.
Website Vilans

WhatStat

WhatStat (Engelstalig) is een statistische calculator ontwikkeld door MSc Epidemiologie, Graduate School of Life Science, Universiteit Utrecht.
WhatStat in de App Store

Zorginzicht.nl

Zorginzicht.nl is een website van het Zorginstituut Nederland van en voor professionals die actief betrokken zijn bij het verbeteren van de kwaliteit van zorg.
Website Zorginzicht.nl

Zorg Voor Beter

Zorg Voor Beter is het kennisplein voor verpleging, verzorging zorg thuis en eerstelijn.
Website Zorg Voor Beter

Naar boven

 

Artikelen

Medisch Contact: Stervensfase in het ziekenhuis kan veel persoonlijker

15 mrt. 0 Actueel
Op 13 maart publiceerde Medisch Contact een artikel over de Hospice Care Unit in het UMCG. Deze unit...

Campagne herwaardering ouderen

25 feb. 0 Actueel
Op 11 oktober 2018 heeft Hugo de Jonge, de minister van VWS, de Raad van Ouderen geïnstalleerd....

Het Alzheimer Centrum Groningen is open!

29 jan. 0 Actueel
Het is officieel, Groningen heeft het vijfde Alzheimer Centrum van Nederland. Donderdagmiddag 24 jan...

Opening Alzheimer Centrum Groningen

14 jan. 0 Actueel
Op 24 januari vindt de officiële opening plaats van het Alzheimer Centrum Groningen (ACG). Alzheime...

Symposium ‘Oud & nieuw’ in Isala

5 nov. 0 Actueel
In Zwolle is men er vroeg bij: op 7 december organiseert Isala het symposium 'Oud & nieuw'....