Opleidingsplan Differentiatie Ouderengeneeskunde

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is sinds jaren actief op het gebied van ontwikkeling van onderwijs en opleiding in de ouderengeneeskunde, in december 2017 bestond het Universitair Centrum Ouderengeneeskunde (UCO) 10 jaar.
Het UCO was een van de ‘founding fathers’ die in 2005 gestart zijn met de inrichting van de differentiatie en van de ontwikkeling van de opleiding tot internist-ouderengeneeskunde door de NIV. De onderafdeling ouderengeneeskunde is voorloper bij het ontwikkelen van onderwijs in de multidisciplinaire ouderengeneeskunde en palliatieve geneeskunde. Zij heeft ook mede het reflectieonderwijs ontwikkeld, dat in de OOR NNO wordt aangeboden aan diverse specialismen.

De afdeling interne geneeskunde vervult een centrale rol bij de organisatie van de ouderenzorg in het UMCG. Internisten-ouderengeneeskunde zijn actief betrokken bij het Collumcare project op de SEH, bij de besluitvormingsprocessen rondom diagnostiek en behandeling van ouderen met complexe zorgvragen en werkt hiertoe nauw samen met oncologie, chirurgie, KNO, nefrologie, cardiologie en radiotherapie.

Het UMCG heeft in 2015 gekozen voor inrichting van een Comprehensive Centrum Acute Zorg (CCAZ) en binnen dit centrum wordt ook een zorgpad kwetsbare ouderen ontwikkeld. De vormgeving van dit centrum gebeurt onder leiding van de interne geneeskunde, met het afdelingshoofd interne geneeskunde als voorzitter van de Task Force CCAZ (Rijk Gans). Binnen het Alzheimer Centrum Groningen i.o. wordt samengewerkt met collegae van de neurologie, neuropsychologie, ouderenpsychiatrie en verpleegkundig specialisten. Daarnaast is sinds 2017 ook de opleiding tot klinisch geriater toegekend en zijn eind 2017 de eerste klinisch geriaters in opleiding gestart.

In dit lokale opleidingsplan vindt u een beschrijving van de differentiatiestage ouderengeneeskunde, de leerdoelen, leermiddelen en toetsing. Het landelijk opleidingsplan van de NIV en het recent gepresenteerde opleidingsplan van de sectie Ouderengeneeskunde vormen hierbij het uitgangspunt; de stagebeschrijvingen zijn op onze lokale situatie toegespitst. We leiden fellows op tot een generalist met een holistische kijk, met daarin voor iedereen de mogelijkheid om een eigen accent aan te brengen. Dit kan door zich verder te verdiepen in bijvoorbeeld besluitvorming en palliatieve zorg, farmacotherapie bij ouderen of deelname aan wetenschappelijk onderzoek.

Sophia de Rooij, internist-ouderengeneeskunde & klinisch geriater, opleider
Elske Marije Abma, internist-ouderengeneeskunde, plaatsvervangend opleider Groningen

Het hele lokale opleidingsplan van de differentiatie ouderengeneeskunde kunt u hier lezen.

 

Artikelen

Symposium ‘Oud & nieuw’ in Isala

5 nov. 0 Actueel
In Zwolle is men er vroeg bij: op 7 december organiseert Isala het symposium 'Oud & nieuw'....

SANO Wetenschapsdag 2018

1 okt. 0 Actueel
Het UNO-UMCG, Universitair Netwerk Ouderenzorg - UMCG, organiseert dit jaar op 8 november de SANO We...

Internationale dag tegen ouderenmishandeling

15 jun. 0 Actueel
Het is vandaag, 15 juni, de internationale dag tegen ouderenmishandeling. Wereldwijd wordt er aandac...

Symposium ‘Ziekenhuis en omgeving seniorvriendelijk?’

28 mei. 0 Actueel
Op 6 juli organiseren Denktank 60+ Noord en Anders Oud 2030 het symposium 'Ziekenhuis en omgeving se...

Gezondheidsvaardigheden: één op de drie Nederlands heeft problemen

7 mei. 0 Actueel
Nivel, het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg, deed recent onderzoek naar de...